Injil Matius

 

lokasi: kampung bukisi


Allah adalah Kasih dan Adil

(Yeremia 31:3 Keluaran 34:7b)

ALLAH mengasihi dan tidak ingin menghukum kita 

 

Matius pasal 2

MAT Pasal 3

Matius pasal 4

Matius Pasal 5

Matuis Pasal 6

Matius Pasal 7

01 Matius Pasal 8

Matius pasal10